Gieters Treffen 2021 ! Het was super! Bedankt !

Een week lang muziek in de Gieterse Grachten ! 

Ook dit jaar zal de gondelvaart, net als de feestweek agv de wegens Corona ingevoerde beperkingen niet door gaan.

Aanleiding voor ’t Gieters Treffen Team om te bekijken of er gedurende de laatste week van augustus toch op kleinschalig niveau iets georganiseerd kan worden.

Verleden jaar hebben we op een uiterst succesvolle en Corona veilige manier toch enig muziek en vertier voor de Gieterse bewoners kunnen organiseren.

Blij waren we om te kunnen melden dat het programma door kon gaan dankzij de enorme medewerking van muzikanten, schippers, sponsors enz ! Het was een geweldig succes. Kijk voor een impressie op sfeerbeelden.

 

Gieters Treffen 2021 heeft plaatsgevonden tussen dinsdagavond 24/8 en zondagmiddag 29/8 ( dus tijdens de “Gondelvaart week”)

  • Elke avond openlucht rondgangen door muziekgroepen door de Gietersgrachten op ponton met schipper en verlichting worden verzorgd.
  • Een diversiteit van muziekgroepen, van blaasmuziek tot Folk, Jazz tot Top-40 orkest, Country tot ( Hard en Neder)-Rock enz
  • Bands spelen, als ware het een eigen oefenavond hun repertoire

 

Ons programma !

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

’t Gieters Treffen Team.

Met dank aan onze sponsors en bedrijven die faciliteiten beschikbaar stellen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zie ook Praktische zaken

 

 

Verlichte tuinen en bruggen

De gondelvaart zal oproepen om alsnog bruggen en tuinen te versieren.

Afgelopen winter hebben we gezien dat veel inwoners gehoor hebben gegeven aan onze oproep om tuinen, bruggen enz te verlichten.

Foto Hank Prinsen

We hebben kunnen zien dat velen ook door het dorp hebben gelopen.

Geholpen door het mooie weer zijn mooie foto’s gemaakt en ingestuurd. Voor een impressie kijk onder sfeerbeelden. Samen maken we Giethoorn mooi.

Ook nu willen we graag Foto inzendingen ontvangen.

 
 
 

Dit is een initiatief van Gieters Treffen

Doe mee en ontmoet elkaar in Giethoorn