Over ons

Wat kan wel ?  Dat was de vraag die wij ons stelden. Door de Covid maatregelen zagen we met leedwezen dat alle activiteiten afgelast werden. Niet alleen de activiteiten die gericht waren op de toeristen in ons prachtige dorp Giethoorn, maar juist de feesten en activiteiten die moeten zorgen voor de verbinding tussen de bewoners. 

Een brainstorm over een “Corona-proof” evenement volgde. Als snel kwam we uit op “Hoe krijgen we weer muziek in het dorp”. Als fervente muziekliefhebbers en beoefenaars moesten we helaas vaststellen dat de muziek uit het dorp verdwenen was:

Geen slag, Geen rock en roll, geen blues, geen folk, geen fanfare, geen gondelvaart. Oorzaak waarschijnlijk gelegen in vergrijzing, maar ook in de verschoven aandacht van de Gieterse Horeca.

Back to the Basic was ons aanpak. Weer kleinschalige ongecompliceerde muziek in het dorp en op de boot op de gracht.

Er op gericht om de eigen bevolking weer samen te brengen en de onderlinge contacten aan te verstevigen.

Gieters Treffen stelt zich tot doel de muziek-gerelateerde cultuur, primair voor de dorpsbewoners,  weer terug in het dorp te brengen en daarmee bij te dragen aan de instandhouding en ontwikkeling van de dorpscohesie.

Gieters Treffen heeft aangetoond dat er een grote behoefte is bij een belangrijk deel van de dorpsbevolking aan muziek gerelateerde cultuur primair gericht op de eigen inwoners waar dorpsbewoners elkaar kunnen ontmoeten en spreken.

Over ons.

Gieters Treffen is ontstaan vanuit het niet commerciële initiatief van de 4 pioniers met een belangrijke binding met de dorp en haar muziekgroepen. Tezamen met leden van de Vermaning, ’t Olde Maat Uus en betrokken vrijwilligers worden de activiteiten pro deo georganiseerd.

Winterfair.

In 2022 is de eerste Gieterse Winterfair georganiseerd op zo ongeveer de koudste zaterdag van de afgelopen jaren. Rondom de Vermaning en ’t Olde Maat Uus stonden vele kramen opgesteld terwijl in de kerk en onder de Hooiberg diverse muziekgroepen sfeervolle muziek speelden.

Op donderdagavond als start een prachtig kerstconcert door Fanfare de Wieden, op vrijdagavond een muzikale letter-wandeltocht welke op sfeervolle wijze is afgesloten door de plaatselijke band.

En op zaterdagavond een intiem muzikaal wintercafe, gevolgd door een prachtig zondagmiddagmatinee met een koor in de Vermaning.

Honderden Gieters bezoekers toonden zich, ondanks de snerpende kou, zeer tevreden over het mooie evenement.

2023 Blijvende invulling

De organisatie van Gieters Treffen heeft tijdens de evaluatie vastgesteld dat, op basis van de vele positieve reacties, er behoefte is aan een meer blijvende invulling van de Gieters Treffen activiteiten gericht op het terugbrengen van cultuur en muziek in het dorp voor haar bewoners.

Daartoe is echter wel een goede en duurzame financiële structuur en ondersteuning nodig.

De organisatie van activiteiten, en optredens van koren/groepen kosten nu eenmaal geld.

Ook in 2023 zal er weer een Muzikale winterfair worden georganiseerd. De eerste gesprekken met vrijwilligers, sponsors, ’t Olde Maat Uus en de brede Vermaning zijn reeds opgestart.

Parallel hieraan wordt gezocht naar een goede juridische structuur en structureel Financieel fundament.